Toprak Özgül Direnci Ölçümleri

ETTY’ nde Madde 10 (Topraklama Tesislerinde Muayene Ölçme ve Denetleme) c.iii bendine göre Toprak Özdirenç Ölçümü gerektiği ifade edilmektedir.

ETTY’ nde Madde 10 (Topraklama Tesislerinde Muayene Ölçme ve Denetleme) c.iii bendine göre Toprak Özdirenç Ölçümü gerektiği ifade edilmektedir. Söz konusu ölçüm, tesisin projesinin hazırlanması ve periyodik denetimleri sırasında yapılmaktadır.Ölçümleri, Wenner yöntemi kullanılarak yapmaktayız.


400 kVA Direk tipi trafo montajı - CVK Madencilik

400 kVA Direk tipi trafo montajı - CVK Madencilik

400 kVA Trafo Montajı, Çalı Sanayi Bölgesi

400 kVA Trafo Montajı, Çalı Sanayi Bölgesi

Toprak Özgül Direnci Ölçümleri  hakkında bizden bilgi alın

Birlikte hep daha iyiye.