Toprak Geçiş Direnci Ölçümleri

Toprak geçiş direnci testi, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ ne (ETTY) göre yapılır.

Toprak geçiş direnci testi, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ ne (ETTY) göre yapılır. (Ek-N Madde N.2.2). Bunun dışında ETTY Ek-P ‘ye göre bu testlerin periyodik olarak tesisin durumuna göre 1 yılı aşmayan sürelerde tekrarlanması gerekmektedir.


400 kVA Direk tipi trafo montajı - CVK Madencilik

400 kVA Direk tipi trafo montajı - CVK Madencilik

400 kVA Trafo Montajı, Çalı Sanayi Bölgesi

400 kVA Trafo Montajı, Çalı Sanayi Bölgesi

Toprak Geçiş Direnci Ölçümleri  hakkında bizden bilgi alın

Birlikte hep daha iyiye.