Toprak Özgül Direnci Ölçümleri

ETTY’ nde Madde 10 (Topraklama Tesislerinde Muayene Ölçme ve Denetleme) c.iii bendine göre Toprak Özdirenç Ölçümü gerektiği ifade edilmektedir.

Toprak Geçiş Direnci Ölçümleri

Toprak geçiş direnci testi, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ ne (ETTY) göre yapılır.

Katodik Koruma Test ve Ölçümleri

Firmamız, Toprak altindaki doğalgaz, akaryakıt ve su boru hatlarında, Toprak altındaki LPG, akaryakıt tankları ve yer altına gömülen metal yapılarda, tatlı su depolama tanklarının iç yüzeylerinde

Trafo Yağ Testi

Bir üretim tesisinin kesintisiz olarak güvenli ve verimli bir şekilde işletilebilmesi için transformatörlerde bulunan yalıtım maddelerinin test ve koruyucu bakımı önem taşımaktadır.

EKATY Uygunluk Belgesi

Firmamız, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (EKATY), Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Mad.